Als je het dan hebt over professionele blogs,

zou je eens moeten gaan koekeloeren bij de blogs die human produceert. Prachtige sites met mooie onderwerpen zoals Herinnerik.

Sommige dingen vergeten we. En soms lukt het juist niet iets te vergeten. Het geheugen en ons brein zijn daarin onnavolgbaar. Maar wat we ons herinneren bepaalt voor een groot deel wie we zijn en hoe we over onszelf denken: we zijn wie we ons herinneren te zijn.

Het DocBlog ‘Herinnerik’ gaat over het ondoorgrondelijke, maar fascinerende, menselijke brein en de werking van het geheugen en kwam mede tot stand naar aanleiding van het festival op 18 april in Pakhuis de Zwijger Het Geheugenhuis.

Ook al zijn dit blogs met publieke omroep tintjes, jij als blogger kan er op een mooie manier inspiratie uit halen en daarmee, op je eigen blog, mee aan de slag. En dat verbindt weer.

Heb jij een Herinnerik blogstukje? Deel het hier!

1 reactie op “Als je het dan hebt over professionele blogs,”

  1. zie o.a hier:

    http://www.keklog.nl/?p=2980

Leave a Reply