Simpel en klein maakt belangrijk en groot.

Laatst vroeg iemand zich af hoe we het toch deden? Dat Blog-Art? Het was boeiend en interessant. Sommigen twijfelden zelfs. Niet het event so to speak, maar alles eromheen; het zaadje dat schijnt te groeien tot een plantje.

Ik ga je vertellen hoe dat komt.

Het begint namelijk met een ideetje. Er vormt zich iets, een gedachte, een woord, een vloeisel, en dat moet op de een of andere manier naar buiten. Omdat het ‘iets’ daar te sterk voor is. Een soort van duwen tegen de binnenkant van je hersenpan dat een gesloten deur bevat die open moet.

street-art

En het ideetje vormt zich pas als je begint. Gewoon. Een voet voor de andere. Het mooie van deze wandelgang is dat de reis al begonnen is. Je loopt je weg al. Je weet alleen nog niet helemaal waar je naartoe gaat. Je weet alleen (als je vertrouwen hebt in jezelf) dat je er komt. Uiteindelijk. Want ook al weet je nog niet waar je naartoe gaat, het mooie van je wandelgang is dat ook al vind je halverwege dat rechtdoor niet de juiste weg is, je kunt de andere kant op. Dat kan. Dat mag. Die weg is totale vrijheid.

Jouw wandelgang.

In plaats van alles zelf willen doen, in de hand willen houden en controle willen, vraagt het plantje water uit verschillende gieters. Water is water, het maakt niet uit waarvandaan. Want samen sta je sterk. Je kunt ook verantwoordelijk blijven met hulp van anderen. Een roos is een roos, maar een boeketje is toch voller. En sociale media is dan niet uit te sluiten. Daar moet je het van hebben; dat is wat een zaadje laat groeien tot een plantje.

Maar alles valt of staat met vertrouwen. Vertrouwen in jezelf. Want een simpel idee kan alleen maar groot worden door blindelings vertrouwen in een goed einde; een uitstekend produkt.

En een idee is geen kant-en-klaar concept. Je mag stoeien, herschrijven, veranderen, hulp vragen en ontvangen.

Experience is the opposite of being creative. If you can prove you’re right, you’re set in concrete. You cannot move with the times or with other people. — Paul Arden.

Leave a Reply