Meer media: paginagroot, Volkskrant!

Volkskrant

Ook voorpagina online: Volkskrant

en ‘De trend: Online verschuift naar offline

en Rutger ook blij

1 reactie op “Meer media: paginagroot, Volkskrant!”

  1. [...] festival haalden alle kranten. Niet alleen stonden wij paginagroot in de kunstbijlage van de Volkskrant, in het NRC.next, Trouw en via een ANP bericht in werkelijk alle kranten en op alle nieuwssites. [...]

Leave a Reply